Generalforsamling 2020.

Af Kim Malmberg Hansen

 

 

Til Dansk Folkepartis medlemmer, Holbæk lokalforening.

 

Generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holbæk Lokalforening.

Tirsdag den 17. marts 2019 kl. 18.30.

Mørkøv Cafe.

Skamstrupvej 7.

4440 Mørkøv

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af dirigent.
 4. Formandens beretning for 2019
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for regnskabsåret 2019.
 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag. Ingen forslag.
 8. Valg af Næstformand – Brian Schäffer ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter.

 

 1. Valg af revisor og suppleant for denne.

Valg af revisor.

Valg af revisorsuppleant.

 1. Valg af delegerede til årsmødet. 1 delegeret pr 10 medlemmer.
 2. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen, åbnes dørende.

MF Morten Messersmidt deltager i vores generalforsamling og vil efter generalforsamlingen komme med en frisk status omkring det landspolitiske, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.

Foreningen vil gerne invitere på aftensmad inden generalforsamlingen.

Der bydes på mad kl. 17.30. wienerschetzel med tilbehør.

Tilmelding til spisning nødvendig af hensyn til bestilling af mad og skal ske til:

Kasserer Steen Klink på e-mail: [email protected]   eller mobil 72 36 62 00 senest 10 dage inden

Generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen Kim Malmberg Hansen.

DF-Holbæk Lokalformand