Skip to content

Generalforsamling 2022

Af kim Hansen

Til Dansk Folkepartis medlemmer, DF Holbæk lokalforening

 

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Holbæk Lokalforening den 31. marts 2022 kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 1. Valg af referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af dirigent.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for regnskabsåret 2021 samt fremlæggelse af budget for 2022.
 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag. Ingen forslag.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af næstformand.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer .
 11. Valg af revisor og suppleant for denne.
 12. Valg af delegerede til årsmødet. 1 delegeret pr 10 medlemmer.
 13. Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Kim Malmberg Hansen

DF-Holbæk Lokalformand